NOVELCAR nadväzuje na tradíciu investičných oddelení koncernu ZTS, ktoré zabezpečovali výstavbu a prevádzku výrobných objektov – údržba, úpravy priestorov, budovanie a infraštruktúry pre zavádzanie nových výrobných technológií zameraných  na výrobu elektrických a elektronických zariadení, mechanických podskupín a  ich kompletovanie v priemyselnom areáli Nová Dubnica Tieto činnosti boli v záujme ich zlepšenia a zefektívnenia sústredené do spoločnosti NOVELCAR, ktorá vznikla v roku 1994. Nosnou činnosťou akciovej spoločnosti je vytváranie komplexných podmienok pre realizáciu výrobných projektov v priemyselnom areáli Nová Dubnica vrátane podpory hostelovými službami pre externé pracovné sily vo vlastnom zariadení. NOVELCAR sa nachádza v najpriemyselnejšej oblasti stredného  Považia. Priamo v areáli a v najbližšom okolí pracujú významné výrobné firmy z oblasti elektrotechnického priemyslu ako sú Enics Slovakia, KUK COILS Slovakia, Delta Electronics Slovakia, Power-One, Leoni Autokabel, Leoni Slowakia,Emerson a ďalšie. Spojenie je diaľnicou z Bratislavy (vzdialenosť 130 km), železničný uzol Trenčianska Teplá sa nachádza 3 km od sídla firmy. Zo zahraničia je výhodné spojenie prostredníctvom letísk v Bratislave a Viedni.


                                             

PONÚKAME VÁM   
- prenájom budov pre účely výroby a montáže stredne ťažkých a ľahkých zariadení v rámci
  priemyselného areálu
- prenájom výrobných priestorov vhodných pre elektrotechnickú a ľahkú strojársku výrobu
- prenájom priestorov vhodných  pre skladovanie elektrotechnických materiálov
  s možnosťou  vytvorenia logistického centra
- prenájom pozemkov  a manipulačných plôch v rámci priemyselného areálu  
- poskytované výrobné budovy a pozemky sa nachádzajú v uzatvorenom areáli
  s centrálnou ochranou /bezpečnostnou službou/ a majú výborné prístupové komunikácie

PONÚKAME VAŠIM ZAMESTNANCOM
- moderné a zrekonštruované výrobné, skladovacie a kancelárske priestory
- priestory vyhovujúce všetkým normám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
- priestory pre elektronickú výrobu vybavené antistatickou podlahou
- priestory bez ekologických záťaží
- stravovacie služby
- hostelové služby

PONÚKAME VAŠIM OBCHODNÝM PARTNEROM
- výhodnú polohu v strednej Európe s krátkymi dopravnými vzdialenosťami
- areál s funkčnou infraštruktúrou a napojenie na verejné komunikácie
- priestory vhodné a plne vybavené na vedenie obchodných rokovaní
- blízkosť hotelov, reštaurácií, ale aj kúpeľných a relaxačných vybavení